Sisteme de fabricatieSisteme de Scule

HORN – Când cuvintele sunt urmate de fapte

Share this article

Sustenabilitatea este o componentă centrală a filosofiei corporative a Paul Horn GmbH. Asigurarea calităţii, protecţia mediului, eficienţa energetică și siguranţa au fost întotdeauna în centrul atenţiei în ceea ce privește produsele și producţia.

În ceea ce privește produsele, durabilitatea este deosebit de evidentă, de exemplu, în cazul sistemelor înlocuibile. În cazul uneltelor de canelare, gama include inserţii cu până la șase muchii de tăiere care pot fi utilizate mai mult timp înainte de a fi înlocuite. Sculele speciale și cele combinate economisesc etape de proces și, prin urmare, și energie, în timp ce noile substraturi și acoperiri asigură o durată de viaţă mai lungă a sculei, ceea ce, la rândul său, economisește material și energie. În domeniul fabricării aditive, sunt utilizate accesorii de răcire imprimate 3D. Structurile optimizate asigură stabilitate, precum și economii de material.

Managementul calităţii

În calitate de producător de unelte de precizie, Horn are o responsabilitate cu totul specială. Îndeplinirea cerinţelor stricte ale clienţilor, precum și a cerinţelor ridicate la nivel intern în ceea ce privește toate serviciile și produsele este o condiţie prealabilă pentru succes și, astfel, pentru a asigura existenţa companiei. Pentru a îndeplini aceste cerinţe, HORN operează un sistem modern de management al calităţii. Acesta include planificarea orientată spre piaţă, precum și îndeplinirea cerinţelor de calitate ale clienţilor folosind toate mijloacele justificabile din punct de vedere economic, în conformitate cu DIN EN ISO 9001 și VDA 6.4.

Sustenabilitatea în viaţa cotidiană

Markus Horn: „Pentru noi, durabilitatea este cel mai natural lucru și face parte integrantă din viaţa noastră de zi cu zi. Această filozofie se regăsește în toate domeniile din cadrul companiei noastre. Atunci când intraţi în zona de producţie, aceasta este iluminată cu lumini LED care economisesc energie, iar lichidul de răcire este curăţat prin sisteme de filtrare dezvoltate în cadrul companiei. În acest fel, lichidul de tăiere poate rămâne în uz până la zece ani. Sistemele fotovoltaice sunt, bineînţeles, instalate pe acoperișurile clădirilor de producţie din Tübingen. În ambele fabrici, zonele de producţie se află pe două niveluri. Accentul este pus pe utilizarea economică a spaţiului disponibil. Din cauza greutăţii mari a mașinilor și echipamentelor, nu era evident că utilizarea a două niveluri era fezabilă.”

Managementul mediului

„Fiecare companie face parte din societate și, pentru a-și asigura viitorul, are nevoie nu numai de cifră de afaceri și profit, ci și de acceptarea publicului și a societăţii. Cu toate acestea, a fost întotdeauna atitudinea noastră, în special ca afacere de familie, să promovăm sustenabilitatea în toate domeniile”, spune Markus Horn. Protecţia mediului este un obiectiv important al întreprinderii și o parte indispensabilă a politicii corporative. Sistemul de management, care a fost validat în 1997 în conformitate cu Regulamentul 1836/93 al CE privind auditul ecologic, a fost adaptat la cerinţele ISO 14001 în 1999 și este certificat din iulie 2000.

Managementul energiei

Sistemul de gestionare a energiei se aplică tuturor instalaţiilor și activităţilor. Responsabilii optimizează în permanenţă procedurile și elaborează măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Sustenabi – litatea înseamnă, de asemenea, asigurarea faptului că operaţiunile sunt cât mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, concentrându- se pe extinderea surselor de energie regenerabilă și pe optimizarea surselor existente, precum și pe promovarea generării de energie la faţa locului. De exemplu, sunt deja utilizate sisteme moderne de iluminat, o unitate de cogenerare a energiei termice și electrice și sisteme fotovoltaice, iar altele sunt planificate. Toţi angajaţii sunt informaţi în mod regulat cu privire la utilizarea economică a energiei. Sistemul de gestionare a energiei a fost certificat în conformitate cu DIN EN ISO 50001 începând cu anul 2013.

Oamenii în centrul atenţiei

Problema sustenabilităţii trebuie să fie luată în considerare și în ceea ce privește forţa de muncă. O perioadă lungă de timp petrecută în cadrul companiei este un semn distinctiv al HORN. Este important să luăm oamenii cu noi, să le oferim calificări suplimentare și să îi pregătim pentru noi provocări și tehnologii. În cadrul Academiei HORN, calificarea angajaţilor poate fi adaptată la cerinţele din cadrul industriei. În plus, promovarea independenţei și a responsabilităţii personale în gândurile și acţiunile tuturor cursanţilor este un alt factor important pentru atingerea obiectivelor pe care și le-au stabilit.

Academia HORN este desemnată „Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung” (instituţie în conformitate cu legea privind promovarea ocupării forţei de muncă) în conformitate cu § 178 SGB III. Compania de certificare acreditată pentru piaţa muncii și servicii educaţionale, CERTQUA, a acordat această aprobare. Aceasta reprezintă condiţia prealabilă de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de reconversie profesională oferite de Academia HORN. În plus, sănătatea și siguranţa la locul de muncă a angajaţilor reprezintă, de asemenea, un factor important din punct de vedere economic, care contribuie la îmbunătăţirea competitivităţii companiei. HORN consideră că sarcina și provocarea sa este de a pune sub semnul întrebării metodologiile existente și de a dezvolta soluţii orientate spre viitor, prin îmbunătăţirea continuă a sănătăţii și siguranţei la locul de muncă. Aspectele legate de produse, dar și de procese se contopesc aici. Accentul se pune pe luarea în considerare a cerinţelor legale privind sănătatea și siguranţa la locul de muncă a angajaţilor.

Sistemul de management

Sistemul de management de la Horn asigură că toate activităţile organizaţionale, comerciale și tehnice care au un impact asupra calităţii, mediului, eficienţei energetice și siguranţei angajaţilor sunt planificate, controlate și monitorizate. În plus, sistemul de management asigură respectarea cerinţelor convenite prin contract și a reglementărilor relevante. Sistemul se bazează pe cerinţele DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, ISO 50001 și ISO 45001 în versiunile lor actuale și se aplică tuturor fazelor de creare a produselor. Prin luarea în considerare a rezultatelor auditurilor interne ale sistemului și a rapoartelor periodice privind calitatea, eficienţa energetică, protecţia mediului și siguranţa, conducerea evaluează eficacitatea sistemului de management.

„În calitate de producător de unelte de precizie, Horn are o responsabilitate foarte specială. Acţiunea durabilă, atât din partea unei companii, cât și a unei persoane fizice, devine din ce în ce mai importantă și ar trebui să fie o chestiune de rutină. Din nefericire, de multe ori, în practică, acest lucru nu se întâmplă.”
Markus Horn, Managing Director of Paul Horn GmbH
Articol de
Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.
Fill out this field
Fill out this field
Cod Verificare 29 + 11 = ?
Rezolva ecuatia pentru a demonstra ca nu sunteti un robot.
Enter the equation result to proceed
You need to agree with the terms to proceed
TOP METROLOGY – MICROSCOP DIGITAL INSPECTIS U30S / F30S
STUDER prezintă noutățile la EMO 2023 în Hanovra, Germania

Demo Room

Ultimele Articole
Fabricat in Romania

Aateq

Belgian precision turning, milling and welding in Romania CINE SUNTEM? Compania Aateq a fost înființată în anul 2006 de către…

Citeste si: