POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE TECHNOMARKET

TECHNOMARKET aplică prevederile legislației comunitare și naționale în materie, asigurându-se că drepturile persoanelor cu privire la protecția datelor personale sunt permanent respectate.

TECHNOMARKET vă informează privind Politica de confidenţialitate a datelor cu caracter personal prelucrate pentru a vă ajuta să înțelegeți tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, atât prin intermediul site-ului cât și prin alte forme de comunicare specifice desfășurării activităților noastre, motivul pentru care sunt colectate și a vă vom explica modul în care prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, asigurandu-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Obiectivul conținutului https://www.technomarket.ro/ este de a oferi, prin intermediul secțiunilor sale, o informare constantă, actualizată, exactă și completă a vizitatorilor site-ului (clienți, persoane de contact desemnate, angajați, practicanți, alți parteneri contractuali, colaboratori, s.a.) prin publicarea de informații cu privire la diverse informații de interes public emise în desfășurarea activității curente a societății; informații legate de aspectele privind modalități prin care venim în sprijinul dezvoltarii afacerilor din industrie, revista Technomarket – Sisteme de Fabricație constituind o adevarată „unealtă de lucru” pentru toți cei implicați în utilizarea, vâzarea sau achiziționarea de echipamente, precum și pentru găsirea de oportunități de colaborare sau finanțare, oferind informații despre tehnologii noi, studii de caz cu aplicabilitate practică imediată, soluții financiare avantajoase, noutăți legislative,
evenimente expoziționale, s.a.m.d.

Vă rugăm să rețineți că https://www.technomarket.ro/ poate conține linkuri de la și către site-uri web care pot fi deținute de companii partenere. Daca intrati pe aceste site-uri, trebuie să știți că au propriile politici de confidențialitate și că nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către acestea.

Prin furnizarea informațiilor personale de pe https://www.technomarket.ro/ , sunteți de acord cu practicile de prelucrare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Link-uri utile:

 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro/
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE: www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520
 • Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1502

Legislativ – legislaţie comunitară şi legislaţie naţională

 • Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din  27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

NUMELE ȘI ADRESA OPERATORULUI

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) 679/2016, S.C. TECHNOMARKET COMMUNICATION S.R.L. este operator și prelucrează date cu caracter personal în baza legilor în vigoare și în scopuri legitime.

Adresa: București, str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1, sc. 2, et. 1, ap. 21, sector 3, România

Tel. +40734710617

E-mail: office@technomarket.ro

Website: https://www.technomarket.ro/

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, S.C. TECHNOMARKET COMMUNICATION S.R.L a numit un responsabil cu protecţia datelor la nivelul societății şi oferă mai multe posibilităţi de comunicare şi informare referitoare la Regulamentul UE 2016/679:

Adresa de e-mail: protectia.datelor@technomarket.ro – Tel. +40734710617

Adresa de corespondență: S.C. TECHNOMARKET COMMUNICATION S.R.L., București, str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1, sc. 2, et. 1, ap. 21, sector 3, România

RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:

TECHNOMARKET aplică prevederile legislației comunitare și naționale în materie, asigurându-se că principiile cu privire la protecția datelor personale sunt permanent respectate.

 • Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 • Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualizăm; luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
 • Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul https://www.technomarket.ro/ prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează website-ul prin Formular de Contact, colectăm doar datele pe care le dezvăluiți dumneavoastră voluntar atunci când ne veți contacta prin intermediul paginii de Contact a https://www.technomarket.ro/ , și vă exprimți opțiunea că sunteți interesat de activitățile noastre în calitate de potențial beneficiar/partener/colaborator, respectiv : datele userului: nume, prenume, adresa de mail, cont Facebook, Gmail, Apple ID, Linkedin, nr. telefon, adresa de corespondență, date de contact delegat.

Dacă ne contactați prin email este necesar să ne furnizați numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email și numărul dumneavoastră de telefon, în scopul procesării solicitării dumneavoastră. Vă garantăm faptul că realizăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu responsabilitate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea,
confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor dumneavoastră.

Politica de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor categoriilor de persoane ale căror date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul https://www.technomarket.ro/ , sau prin alte modalități de interacțiune cu societatea noastră și pe care le prelucrăm în scopul pentru care a fost înființată societatea, respectiv în relațiile cu: beneficiari, colaboratori, voluntari, membri ai societații, vizitatori, donatori sau sponsori, furnizori, precum și participanți la evenimentele organizate de TECHNOMARKET .

Prin activitatea desfășurată pe https://www.technomarket.ro/

sau pagina de Facebook: https://www.facebook.com/revistaTechnomarket/,

youtoube : TV Tech https://www.youtube.com/channel/UCU2aBrdoqAQxQbOXjAfsorA ,

linkedin https://www.linkedin.com/in/technomarkettechnomarket/

NU vom prelucra categorii speciale de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, date pe care ni le transmiteți în mod voluntar, constând în date de tehnice de specialitate colectate de la beneficiari și colaboratori, informații colectate prin intermediul programelor desfășurate de TECHNOMARKET, informații pe care le colectăm de la terțe părți cu care lucrăm și care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

Categorii de date cu caracter personal, cum ar fi:

 • Detalii personale: nume, prenume, sex, data naşterii/ vârsta, adresă de domiciliu/ reşedinţă / corespondență, număr de telefon mobil/fix, număr de fax, adresă de e-mail,
 • Datele cu caracter personal cuprinse în testimoniale, înregistrări video, vocale, poze ale beneficiarilor din cadrul  programelor/evenimentelor/activităților TECHNOMARKET ;
 • Datele cu caracter personal cuprinse în opinii/testimoniale privind technologiile, evoluția și procedurile de specialitate pe care ni le transmiteţi sau orice opinii/testimoniale pe care le postaţi dumneavoastră public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale de comunicare publice;
 • Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altă persoană decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar;

Categoriile de date cu caracter personal, enumerate anterior, pot fi colectate în astfel de situații:

 • când completați Formularul de Contact
 • când efectuați o vizita la sediul nostru, sau când personalul nostru de specialitate efectuează o vizită la sediu dumneavoastră,
 • când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare;
 • când ne transmiteți o solicitare de colaborare sau un răspuns la solicitarea de colaborare;
 • când faceți o sponsorizare către TECHNOMARKET;
 • când se încheie/execută un contract;
 • când vă abonați la buletine informative, alerte sau alte modalități de transmitere a informațiilor;
 • când ne contactați prin diverse canale de comunicare pentru a solicita informații despre soluțiile oferite de noi sau pentru a ne transmite diverse solicitări;
 • când se încep demersuri pentru ca dumneavoastră/colaboratorii/persoanele recomandate de dumneavoastră să beneficeze de soluțiile oferite de TECHNOMARKET;
 • când ne transmiteți diverse solicitări/testimoniale/comentarii prin intermediul rețelelor de socializare, precum Linkedin, Facebook, Twitter, You Tube sau Instagram; vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • când transmitem anumite categorii de date instituțiilor statului sau unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, pentru respectarea unui temei legal;
 • când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • când primim și înregistrăm în mod automat informațiile din jurnalele de server din browser-ul dumneavoastră, atunci când utilizați site-ul, inclusiv “cookie-uri” pentru a colecta aceste informații;
 • alte situații în legătură cu scopul societații.

BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • După obținerea consimțământulului persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. (1) lit. (a) al Regulamentul UE 2016/679 servește ca temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • În prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru îndeplinirea unui contract a cărui parte este persoana vizată, art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul UE 2016/679 servește ca temei juridic. Aceasta se aplică de asemenea procesării necesare pentru a îndeplini acțiuni precontractuale.
 • În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă TECHNOMARKET, art. 6 (1) lit. (c) din Regulamentul UE 2016/679 servește ca temei juridic.
 • În eventualitatea în care interese vitale ale persoanelor vizate sau a altor persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul UE 2016/679 servește ca temei juridic.
 • Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interese legitime ale societații noastre sau a unei terțe părți, și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei în cauză nu au prioritate față de interesele menționate primele, art. 6 alin. (1) lit. f) servește ca temei juridic pentru prelucrare.
 • În prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor, servește ca temei juridic pentru prelucrare: art. 8: Condiţii aplicabile în ceea ce priveşte consimţământul copiilor în legătură cu serviciile societăţii informaţionale alin. (1) și (2), art. 12 alin. (1)
 • În prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal servește ca temei juridic pentru prelucrare art. 9 alin. (2) lit. b), f) și h) și art. (3) din Regulamentul UE 2016/679 și art. 3 din Legea 190/2018.
 • În prelucrarea unui număr de identificare național (CNP) servește ca temei juridic pentru prelucrare art. 6 alin. (1) al Regulamentul UE 2016/679 și art. 4 din Legea 190/2018.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Principalul scop al TECHNOMARKET în momentul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal este de a ne derula activitatea, respectiv îndeplinirea misiunii societații de a veni în sprijinul dezvoltării afacerilor din industrie, revista Technomarket – Sisteme de Fabricație constituind o adevarată „unealtă de lucru” pentru toți cei implicați în utilizarea, vâzarea sau achiziționarea de echipamente, precum și pentru găsirea de oportunități de colaborare sau finanțare, oferind informații despre tehnologii noi, studii de caz cu aplicabilitate practică imediată, soluții financiare avantajoase, noutăți legislative, evenimente expoziționale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne prezenta conținutului website-ului în modul cel mai eficient și pentru a vă informa cu privire la noutățile despre serviciile societații, care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;
 • pentru administrare, mentenanță, îmbunătățire, securitate website;
 • pentru activități specifice domeniului de activitate al societații, în situația în care apelați la serviciile noastre, în calitate de colaborator, partener sau beneficiar;
 • pentru informații despre serviciile de specialitate dedicate oferite, precum și materiale foto/video de specialitate concepute pentru beneficiari.
 • în scopul furnizării serviciilor nostre de specialitate, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare online, datele de contact, precum și alte date personale necesare efectuării activității, pe care ni le furnizați benevol;
 • în scopul furnizării informații despre servicii specifice care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți deja un beneficiar, vă vom contacta numai prin e-mail, cu informații despre servicii sau cu informații privind știri din domeniu de specialitate, așa cum sunt reflectate prin intermediul newsletter-ului, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat acordul expres la o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi aceste informații în viitor făcând clic pe “Dezabonați/Unsubscribe” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la adresa de e-mail: protectia.datelor@technomarket.ro sau la tel. +40734710617, și/sau în scris la adresa de corespondență: București, str. Danubiu nr. 10, bl.6D1, sc. 2, et. 1, ap. 21, sector 3, România
 • Dacă sunteți beneficiar al serviciilor noastre de specialitate sau sunteți colaborator, folosim datele personale conținute în formularele specifice pe care le veți completa pe https://www.technomarket.ro/ , prin intermediul Formularului de Contact, sau le veți trimite pe email, fiind colectate doar datele care sunt strict necesare desfășurării relației contractuale sau pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat;
 • Facturare și relații cu partenerii. Folosim datele personale strict pentru desfășurarea operațiunilor specifice pentru a achita facturile, a face înregistrările fiscale necesare, pentru a vă contacta cu privire la facturile transmise sau pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu raporturile noastre colaborare;
 • Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația în vigoare le impune;
 • Îmbunătăţirea serviciilor/programelor TECHNOMARKET. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor/reclamațiilor dumneavoastră înregistrate pe https://www.technomarket.ro/ pe paginile de social media ale TECHNOMARKET, gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc., controlul accesului vizitatorilor în sediul societății;
 • Pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice. Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, precum și pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competente care ne supraveghează și reglementează activitatea, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră are un caracter de obligativitate. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza. Suntem conștienți și respectăm considerentul (38) al Regulamentul UE 2016/679: “Copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puţin conştienţi de riscurile,
  consecinţele, garanţiile în cauză şi drepturile lor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Această protecţie specifică ar trebui să se aplice în special utilizării datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing sau pentru crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator şi la colectarea datelor cu caracter personal privind copiii în momentul utilizării serviciilor oferite direct copiilor. Consimţământul titularului răspunderii părinteşti nu ar trebui să fie necesar în contextul serviciilor de prevenire sau consiliere oferite direct copiilor.” Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare și/sau atât cât este necesar pentru a exercita drepturile legitime ale TECHNOMARKET (și drepturile legitime ale altor persoane), precum și
nomenclatorului arhivistic.

În cazul în care sunteți beneficiar, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație cu dumneavoastră în calitate de colaborator, vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din locurile de muncă vacante publicate pe unul din site-urile de recrutare (eJobs, Linkedin, bestjobs, etc), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție. Nu putem estima cu exactitate durata procesului, dar îl vom considera încheiat atunci când avem acceptul unui candidat pentru locul de muncă vacant. Pentru candidatul neacceptat pentru angajare, rezultatele selecției CV-ului/probei interviului va fi transmis confidențial prin e-mail, iar imediat după ce a fost comunicat, datele vor fi distruse/șterse din orice documente/evidențe întocmite pentru procesul de recrutare, cu excepția cazului în care vă exprimați consimțământul să vă stocăm datele pentru a vă putea informa despre oportunități de angajare viitoare. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare realizării scopului pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat și sunt îndeplinite condițiile de exercitare a acestui drept (TECHNOMARKET nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective). Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către TECHNOMARKET a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

În cadrul TECHNOMARKET, membrii personalului nostru care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

TECHNOMARKET datorită caracterului internațional al activității, punctual dacă va fi strict necesar și în interesul dumneavoastră, va transmite către țări terțe sau organizații internaționale datele dumneavostră cu caracter personal. În cazul în care vom face transfer de date către alte țări sau organizații internaționale, aceste situații vor face obiectul unor informări speciale, cu respectarea cu stricțete a prevederilor Regulamentului și cu adoptarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru securizarea datelor dumneavoastră la transfer.

Vă aducem la cunoștință că cunoaștem și respectăm prevederile Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) din data de 16.07.2020 (Schrems II – cauza C-311/18) privind invalidarea Privacy Shield, acordul UE-SUA care permitea transferuri fără restricții de date cu caracter personal de la UE către organizații certificate din SUA. În consecință, transferul datelor cu caracter personal în SUA se realizează doar după efectuarea unei evaluări a adecvării transferului pentru a determina dacă se pot asigura garanții adecvate, pe baza Clauzelor Contractuale Standard (SCC- Standard Contractual Causes) sau a Regulilor Corporative Obligatorii (BCR- Binding Corporate Rules).

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate/dezvăluite către autorități publice sau către terțe părți, astfel:

 • către autoritățile publice, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile;
 • către parteneri și subcontractanți, în scop justificativ, pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră sau în numele dumneavoastră, în vederea furnizării serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • către consultanți externi (i.e. specialiști, avocați, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar, cu informarea dumneavoastră prealabilă și în baza consimțământului dumneavoastră.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora, inclusiv sursa din care le-am obținut, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau prin e-mail, la prima comunicare, dacă vom folosi datele cu caracter personal doar
pentru comunicarea cu dumneavoastră.

TECHNOMARKET efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți, furnizori de servicii și impune acestora să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și prelucrarea datelor cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de TECHNOMARKET.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, TECHNOMARKET pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri, precum și pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continuă ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

Măsuri tehnice și organizatorice speciale și stricte sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. https://www.technomarket.ro/ foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informațiilor care se afla în controlul nostru.

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR

Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de TECHNOMARKET în termenele stabilite de Regulamentul nr. 679/2016, fără întârzieri nejustificate, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și, dacă situația impune, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulamentul nr. 679/2016.

TRANSMITEREA BULETINELOR INFORMATIVE (NEWSLETTER-URI)

Vă puteți abona pe https://www.technomarket.ro/ pentru un buletin informativ prin intermediul serviciului nostru. Pentru aceasta, vom avea nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail. Întrucât transmiterea și recepționarea buletinului informativ depind de consimțământul dumneavoastră, puteți revoca acest consimțământ pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în orice moment fără a oferi motivele pentru aceasta. În acest scop, veți utiliza link-ul de dezabonare care este disponibil la finalul buletinului nostru informativ.

FISIERELE DE TIP COOKIES

https://www.technomarket.ro/ utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați prin el. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat prin setările din browserul dumneavoastră.

Dorim ca dumneavoastră să înțelegeți modul în care utilizăm cookie-urile.

Cookie-urile sunt mici bucăți de date (fișiere text) care sunt trimise către browser-ul dumneavoastră de la un server web și stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru ca siteul web să recunoască dispozitivul dumneavoastră. Există două tipuri de cookie-uri, cookie-uri permanente și temporare (sau„de sesiune”).

Cookie-urile permanente sunt stocate ca fișier pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil pentru o perioadă mai lungă de timp.

Cookie-urile de sesiune sunt plasate temporar pe computerul dumneavoastră când vizitați https://www.technomarket.ro/ , dar sunt șterse când închideți pagina. Dacă nu doriți să acceptați cookie-uri, puteți modifica setările din preferințele de securitate ale browser-urilor dumneavoastră web.

Stergerea Cookies

Dacă nu doriți ca aceste cookie-uri să fie stocate pe calculatorul dumneavoastră sau doriți să fiți informat în privința stocării acestora, puteți preveni instalarea cookie-urilor printr-o ajustare a browser-ului dumneavoastră selectând opțiunea „nu accepta cookie-uri” în setările browser-ului dumneavoastră. Instrucțiunile producătorului browser-ului dumneavoastră vă vor oferi mai multe detalii despre cum funcționează acesta (sau vedeți https://www.aboutcookies.org.). Totuși, dorim să subliniem faptul că prin blocarea cookie-urilor, este posibil să descoperiți că nu puteți utiliza toate funcțiile site-lui.

Pentru mai multe detalii privind fișiere de tip cookie vă rugam să consultați Politica Cookie.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă puteți exercita următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la TECHNOMARKET, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către asociație și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la TECHNOMARKET rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la TECHNOMARKET ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care societatea are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către societate. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

a) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

d) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la TECHNOMARKET restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

a) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

b) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

c) TECHNOMARKET nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către TECHNOMARKET către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care TECHNOMARKET are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul
prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către TECHNOMARKET.

Regulamentul nr. 679/2016 la Art. 77: Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere prevede: (1) “Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut
loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.”

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritate publică, autonomă şi independentă, cu personalitate juridică, iar atribuțiile sunt reglementate prin  Regulamentul (UE) 2016/679 al  Parlamentului European și a Consiliului din  27 aprilie 2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și prin  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
Contact: Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti,  cod 010336

Telefon: +40.31.805.9211 Fax: +40.31.805.9602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Web: www.dataprotection.ro

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul TECHNOMARKET, puteţi transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa: București, str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1, sc. 2, et. 1, ap. 21, sector 3, România, sau pe email: protectia.datelor@technomarket.ro , tel. +40734710617 sau o puteţi depune personal la sediul TECHNOMARKET.

TECHNOMARKET, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii care face obiectul Regulamentului nr. 679/2016, cu posibilitatea prelungirii cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor, având obligaţia să informeze, în termen de 30 de zile, persoana vizată despre motivul prelungirii termenului.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe https://www.technomarket.ro/, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe https://www.technomarket.ro/ . Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

Ultima actualizare: 15.11.2020