Väderstad prezintă noua daltă Marathon 15/25 pentru solul greu
august 5, 2020
TERREMOTO 3 DE LA MASCHIOPREGĂTIT PENTRU LUCRU
octombrie 14, 2020
 

SECȚIA ELECTRONICĂ DE SEMĂNAT „ISOTRONIC“ DE LA GASPARDO

Gaspardo este un nume în lume în domeniul mașinilor de semănat plante prășitoare. Acestea sunt dotate la ora actuală cu sisteme electronice, automatice și GPS performante care sunt incluse în așa numita „PLATFORMA IMG FARMING“.
Specialiștii din cadrul firmei au revoluţionat în ultimul timp tehnica semănatului prin implementarea pe semănătorile de precizie a noii secţii de semănat cu transmisie electronică „ISOTRONIC“.
Dotarea semănătorilor de precizie GASPARDO cu noile secţii a dus la unele avantaje de necontestat și anume: calitatea superioară de distribuţie în comparaţie cu sistemele mecanice, controlul și gestionarea parametrilor de însămânţare se face în timp real, sistemul pentru controlul separării rândurilor este inclus în pachetul de funcţii, setarea automată a distanţei de semănare faţă de tractor și întreţinere în timp redusă. Secţia a fost realizată pentru a se monta pe o gamă largă de semănători, având distanţa între rânduri de 45, 50, 60, 70 sau 75 [cm] (variantele MTE, MANTA XL, MANTA, RENATA, MIRKA, MAGICA, MAGA și JULIA), cu până la 24 de secţii și cu cadru fix, telescopic sau pliabil.
Prin dotarea semănătorilor de precizie cu astfel de secţii avem și o serie de beneficii agronomice. Sistemul ISOTRONIC asigură o calitate ridicată a însămânţării, evitând posibilele inexactităţi ale sistemului mecanic. Rezultatul este o plantare uniformă și o distanţare adecvată, pentru o mai bună dezvoltare a culturilor. Distanţa de semănat este setată direct de pe monitorul tractorului în cazul în care este disponibilă o conexiune de tip ISOBUS, iar datorită modularităţii motorului electric, poate fi adaptată pentru orice situatie.
Semănatul seminţelor poate fi vizualizată pe monitor în diferite moduri: distanţa de semănat, cantitatea de seminte pe hectar [kg/ha] și seminte pe metru (nr. seminte/m). Excluderea rândurilor este o caracteristică deja inclusă în sistemul ISOTRONIC. Configurarea pentru sistemele ISOBUS și funcţiile GPS permite detașarea automată, evitând suprapunerile și economisind astfel seminţele.
Printre noile caracteristici ale secţiei Isotronic se numără posibilitatea de a monitoriza în timp real calitatea de însămânţare. Acest lucru se realizează prin intermediul unei interfeţe a monitorului avansată, care ne poate indica: „Skips“ procentul de seminţe sărite (nedistribuite) faţă de numărul parţial de seminţe distribuit până în acel moment; „Double“ procentul de seminte duble distribuite fată de numărul parţial de seminţe distribuit până în acel moment; „Sing“ eficienţa însământării în procente ([%]) (Skips sau Double). „Spacing“ cât se apropie de valoarea reală de însământare. Exemplu: valoarea „97 [%]” indică faptul că sunteţi foarte aproape de obiectivul de însămânţare setat (presupus a fi de 100 [%]). Deci, pe monitor este posibil să observăm, pentru fiecare secţie, distanţa efectivă de însămânţare și orice anomalii derivate din seminţe duble sau eșecuri. Utilizatorul poate defini sensibilitatea sistemului prin stabilirea limitei maxime și minime [%] a abaterii de la toleranţa medie.

Mașinile echipate cu un sistem de transmisie ISOTRONIC au o construcţie mult mai simplă decât cele tradiţionale, eliminând astfel toate acele componente mecanice pe care motoarele electrice le pot înlocui. Structura care adăpostește dispozitivul electric a fost proiectată cu atenţie. Toate componentele electronice sunt protejate de către o carcasă rezistentă la șocuri și praf pentru a asigura o fiabilitate maximă. Pe fiecare secţie de semănat s‐a montat câte un motor electric făra perii, care acţionează direct rotirea discului de semănat.
El este rezistent și la apă. Această tehnologie permite gestionarea și controlul usor și imediat al rândurilor prin intermediul protocolului ISOBUS. Motorul electric are 12 [V] și se caracterizează printr‐o structură etanșă, fiabilitate maximă și durabilitate ridicată. Viteza de rotaţie, în raport cu viteza de înaintare, definește distanţele dintre seminţe. Fiecare motor este gestionat electronic de către o unitate de control și permite operatorului să excludă orice rând în orice moment.
Un senzor optic monitorizează precizia de distribuţie, oferind operatorului toate informaţiile privind calitatea semintelor.
Avantajele utilizării unor motoare fără perii sunt următoarele:
• lipsa periilor de frecare, determină o durată de viată mai mare a componentelor, fără a fi nevoie de costuri suplimentare de întreţinere;
• un motor închis etanș, reduce problemele și dezavantajele datorate infiltrării prafului în timpul utilizării sau jeturilor de apă în timpul spălării.
Discurile de semănat sunt compatibile și interschimbabile cu cele ale semănătorilor Gaspardo convenţionale. Datorită capului hexagonal al arborelui, uniformitatea este maximă la rotirea discului distribuitor.
În punctul în care sămânţa este eliberată de pe disc, este poziţionată o fotocelulă care estimează precizia operaţiunilor de însământare. Agricultura de precizie a fost implementată cu succes de către Gaspardo pe semănătorile pentru plante prășitoare. Funcţiile pot să fie de comandă sau avansate. Cele de comandă se referă la cantitatea de seminţe, calitatea seminţelor și alarmă, iar cele avansate se referă la reglarea dozajului și la închiderea automată a secţiunilor. Prin utilizarea sistemului de precizie GPS se poate realiza o ghidare paralelă, automată sau asistată, iar prin gestionarea datelor se pot obţine hărţi de randament, hărţi de distribuţie și geolocalizare date.
Pentru tractoarele fără sistemul ISOBUS se folosesc următoarele tipuri de monitoare care se montează în cabina acestuia: monitorul universal TERA 7 și monitorul TOUCH 800 cu terminalul ISOBUS.
Monitorul TERA 7 are un afisaj grafic de 7’ cu retroiluminare și este dotat cu fucţii de comandă pentru citire: alarma de control al însămânţării pe rând, zona lucrată parţial și total [ha], viteza de lucru [km/h], distanţa de semănat medie pe toate rândurile/pe fiecare rând [cm], densitatea de semănat și stick de memorie USB pentru salvarea datelor privind lucrările efectuate. Monitorul TOUCH 800 cu terminalul ISOBUS are un afisaj grafic de 8’ cu retroiluminare și este dotat cu funcţii de comandă ISOBUS avansate, adică citire + agricultură de precizie, și anume: modificarea funcţiilor de regalre direct de la monitor, închiderea automată a rândurilor, doza variabilă de seminţe, dacă există în dotare sistem GPS sau alte sisteme similare, posibilitatea de conducere pe pilot automat.