Proinvest Group – Divizia Bare si Tevi Cromate
mai 20, 2020
Sistem de marcare cu laser LASIT TOWERMARK
mai 27, 2020
 

 

Paul Horn GmbH in Tübingen has expanded its range of face grooving products. To accommodate axial grooving operations with diameters ranging from 38 mm to 1,000 mm (1.496" to 39.370"), Horn is now offering new holder variants for the S224 grooving system. The tool manufacturer is extending its modular concept so that various types of cartridge can be clamped using a single base holder. The internal coolant supply allows direct cooling in the contact zone while simultaneously increasing tool life. In addition, the high coolant pressure ensures improved chip removal from the groove. Thanks to the wide range of chipbreaker geometries and substrates available with the S224 double-edged system, the tool system can be easily adapted to the machining task as well as the material to be machined.
Horn offers the axial holders in the following versions: LAK (left, external), RAK (right, external), LIK (left, internal) and RIK (right, internal). The maximum groove depth (tmax) is 14 mm (0.552"). Groove widths (w) range from 3 mm to 6 mm (0.118" to 0.236"). The internal coolant supply is via a transfer point on the base holder. However, the cartridges can also be used on older Horn holders without coolant transfer.Paul Horn GmbH din Tübingen și‐a extins gama de produse pentru canelare frontală. Pentru a potrivi operaţiunile de canelare axială cu diametre cuprinse între 38 mm și 1.000 mm (1.496 "până la 39.370"), Horn oferă acum noi variante de portsculă pentru sistemul de canelare S224.

Producătorul de scule își extinde conceptul modular, astfel încât diverse tipuri de cartușe să poată fi fixate folosind o singură portsculă de bază. Alimentarea internă cu lichid de răcire permite răcirea directă în zona de contact, crescând simultan durata de viaţă a sculei. În plus, presiunea ridicată a lichidului de răcire asigură evacuarea îmbunătăţită a șpanului din canelură. Datorită gamei largi de geometrii a fragmentatorului de așchii și a substraturilor disponibile cu sistemul S224 cu două tăișuri, sistemul de scule poate fi adaptat cu ușurinţă la sarcina de prelucrare, precum și la materialul care urmează să fie prelucrat.

Horn oferă portscule axiale în următoarele versiuni: LAK (stânga, externă), RAK (dreapta, externă), LIK (stânga, internă) și RIK (dreapta, internă). Adâncimea maximă a canelurii (tmax) este de 14 mm (0,552"). Lăţimile canelurii (w) variază între 3 mm și 6 mm (0,118 "până la 0,236"). Alimentarea internă a lichidului de răcire se face printr‐un punct de transfer la baza portsculei. Cu toate acestea, cartușele pot fi, de asemenea, utilizate pe portsculele Horn mai vechi, fără transfer de lichid de răcire.

Romsan International CO. S.R.L.

Soseaua Bucuresti‐Magurele nr. 25C, Sect. 5, București
romsan.int@romsan.ro
www.romsan.ro
www.romsan.eu