Termeni şi condiţii de utilizare: www.technomarket.ro

Prin utilizarea acestui site, www.technomarket.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare meţionate în aceasta pagină. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceşti termeni şi condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi terţe părţi cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi această platformă.

Prin continuarea utilizării serviciilor şi produselor oferite de site-ul www.technomarket.ro confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare mai jos menţionaţi.

TERMENI GENERALI

a. Site-ul www.technomarket.ro, numit generic în continuare TECHNOMARKET.RO, este proprietatea Technomarket Communication SRL. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi Technomarket Communication SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b. TECHNOMARKET.RO poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor TECHNOMARKET.RO.

d. TECHNOMARKET.RO poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. TECHNOMARKET.RO poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, TECHNOMARKET.RO poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

1. CONŢINUTUL

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către TECHNOMARKET.RO.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al TECHNOMARKET.RO.

d. TECHNOMARKET.RO nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secţiunea Contact a site-ului sau pe adresa de e-mail redactia@technomarket.ro.

f.Vă informăm că Technomarket Communication SRL îşi va asigura şi impune în mod hotărît recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acţionarea în judecată a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală,.

2. DREPTURILE DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. Technomarket Communication SRL acordă permisunea de a utiliza site-ul www.technomarket.ro în următoarele condiţii:

b.Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţă de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul publicat de către Technomarket Communication SRL pe acest site, materialele protejate prin legile naţionale şi internaţionale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al Technomarket Communication SRL precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.technomarket.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c.Este interzis să folosiţi site-ul www.technomarket.ro pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Technomarket Communication SRL va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă societăţii Technomarket Communication SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului www.technomarket.ro.

d.Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepţia existenţei unui acord scris din partea Technomarket Communication SR cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.

e.Este interzis să utilizaţi site-ul www.technomarket.ro în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul Technomarket Communication SRL.

f. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagina de către Technomarket Communication SRL, cu excepţia unui acord, valabil şi recunoscut de ambele parţi, utilizator şi Technomarket Communication SRL.

g.Technomarket Communication SRL aprobă preluarea fără cost a materialelor de presă purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, doar în limita a 250 de semne, spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu Technomarket Communication SRL.

Sursa www.technomarket.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: “Companiile locale de asigurări au emis în intervalul ianuarie-martie al acestui an 93.478 de poliţe auto obligatorii (RCA) cu clauză de decontare directă, cu 39% mai multe decât în al doilea semestru al anului trecut“, informează www.technomarket.ro”). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe TECHNOMARKET.RO.” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în www.technomarket.ro.

De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA: TECHNOMARKET.RO”, cu link către site-ul www.technomarket.ro.

Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către Technomarket Communication SRL şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

h. TECHNOMARKET.RO, logo-ul şi oricare derivaţie a logo-ului aprobat şi validat de către Technomarket Communication SRL şi www.technomarket.ro sunt proprietatea Technomarket Communication SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al Technomarket Communication SRL, indiferent de mediul în care se doreşte utilizarea lui.

3. RĂSPUNDERI

a. Prin utilizarea site-ului www.technomarket.ro, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de TECHNOMARKET.RO în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. Technomarket Communication SRL şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său. Technomarket Communication SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi raspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricarui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

b. Technomarket Communication SRL prin site-ul www.technomarket.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, interpretat la discreţia TECHNOMARKET.RO ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

c. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către TECHNOMARKET.RO a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea TECHNOMARKET.RO nu poate fi reţinută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE TECHNOMARKET.RO

a. Prin transmiterea de informaţii către Technomarket Communication SRL şi oricare altă societate afiliate cu Technomarket Communication SRL si către www.technomarket.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video şi comentarii.

b. Transmiterea de informaţii către Technomarket Communication SRL şi oricare altă societate afiliată cu Technomarket Communication SRL si către www.technomarket.ro echivalează cu acceptul acordat către TECHNOMARKET.RO şi societăţilor afiliate (colectiv încadrate drept TECHNOMARKET.RO) ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către TECHNOMARKET.RO, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea TECHNOMARKET.RO şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. TECHNOMARKET.RO nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d. TECHNOMARKET.RO nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a. Accesul la conţinutul online al site-ului www.technomarket.ro este liber.

6. COOKIES

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre, unde și cui sunt transmise aceste date.

Despre cum folosim cookie-urile

Îți mulțumim că ai ales să ne faci o vizită virtuală! https://www.technomarket.ro/ este operat de S.C. TECHNOMARKET COMMUNICATION S.R.L, cu adresa: București, str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1, sc. 2, et. 1, ap. 21, sector 3, România

Ce este un Cookie?

Unele persoane se referă la cookie-uri drept Internet cookies, browser cookies sau HTTP cookies. Acestea sunt mai multe denumiri pentru una și aceeași tehnologie, denumită popular cookie.

Un cookie este un fragment de text (litere și numere) de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează https://www.technomarket.ro/. Cookie-urile sunt formate din două părți: numele și conținutul (sau valoarea) lor.

La ce folosesc COOKIE-URILE?

Cu ajutorul cookie-urilor, site-urile rețin informații despre vizita utilizatorilor, cum ar fi: limba preferată, numele de utilizator și parola (pentru a nu fi necesară reînregistrarea la fiecare vizită pe site), tipul de dispozitiv folosit (computer, telefon mobil ș.a.) pentru a accesa site-ul https://www.technomarket.ro/ . Cookie-urile permit simplificarea experienței de navigare pe https://www.technomarket.ro/, iar proprietarul are posibilitatea de a oferi informații mai relevante utilizatorilor, conform nevoilor lor.

Cookie-urile ajută la funcționarea eficientă a Internetului şi au ca rezultat navigarea prietenoasă şi personalizată fiecărui utilizator. Fără ele, site-urile de pe Internet ar fi mult mai neplăcute sau plictisitoare.

Mai mult, cookie-urile ajută proprietarul https://www.technomarket.ro/ să-l dezvolte continuu. Cookie-urile pot obține informaţii valoroase asupra modului cum este utilizat https://www.technomarket.ro/ de către vizitatori, astfel încât să se poată furniza acestora experienţe din ce în ce mai bune în navigare.

Ce tipuri principale de cookie-uri există?

În funcție de modul de ștergere, există cookie-uri care sunt șterse imediat ce închizi browser-ul de Internet (acestea sunt denumite și cookie-uri de sesiune) și cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul tău cu scopul de a fi folosite inclusiv pentru următoarele tale vizite pe site (acestea se mai numesc și cookie-uri persistente deși, în ciuda numelui, expiră după o perioadă de timp). Cookie-urile persistente se reactivează atunci când vizitezi din nou https://www.technomarket.ro/ care le-a plasat pe dispozitivul tău.

În funcție de persoana care le plasează pe dispozitivul tău, există cookie-uri proprii (pe care noi le plasăm pe dispozitivul tău) sau cookie-uri plasate de alte persoane (acestea se mai numesc și cookie-uri de la terți).

Ce durată de viață are un cookie?

Durata de viață a cookie-urilor depinde foarte mult de la un caz la altul, în funcție de scopul fiecărui cookie. După cum am indicat mai sus, unele cookies sunt folosite doar pentru o singură sesiune de navigare, în timp ce altele persistă pentru o perioadă de timp determinată după ce părăsești https://www.technomarket.ro/

Independent de tipul de cookies, poți oricând să le ștergi sau să le dezactivezi.

Sunt cookie-urile periculoase pentru dispozitivul meu?

Cookie-urile sunt inofensive. Nu conțin programe, viruși sau alte fișiere dăunătoare și nu pot accesa informațiile de pe dispozitivul utilizatorului. Deoarece cookie-urile sunt instalate prin solicitarea unui browser Internet (a webserver-ului acestuia), doar acel webserver care le-a trimis poate să le acceseze din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat acelui webserver.

Totuşi, cookie-urile pot fi folosite în scopuri negative, ca o formă despyware. Multe produse anti-spyware marchează însă cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browser-ele au setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un website.

Au cookie-urile vreo legătură cu datele mele cu caracter personal?

Unele cookie-uri colectează informații anonime, care nu spun nimic despre tine. Altele colectează informații care ta pot identifica, de exemplu, adresa IP.

Care sunt scopurile concrete pentru care prezentul site folosește cookie-uri?

Cookie-urile de pe acest site sunt folosite pentru mai multe scopuri specifice. De exemplu:

  • pentru a îmbunătăți site-ul și pentru a realiza mentenanța acesteia;
  • pentru dezvoltarea caracteristicilor de siguranță ale site-ului;
  • pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ai exprimat în sesiuni de navigare anterioare, personalizând experiența ta pe website și pentru a îți permite să te autentifici
  • pentru a soluționa problemele pe care le-ai putea întâmpina la accesare
  • pentru efectuarea analizei datelor și monitorizarea tendințelor de utilizare.

Cookie-uri de la terți

Există situații în care anumite părți din alte site-uri pot apărea pe https://www.technomarket.ro/. Gândește-te, de exemplu, la un buton Like al Facebook sau la un video de pe Youtube (acestea sunt doar exemple) – în ziua de astăzi, aceste opțiuni sunt prezente pe aproape orice site. Atunci când aceste elemente apar pe https://www.technomarket.ro/, înseamnă că le-ai permis companiilor care dețin platformele respective să plaseze cookie-uri pe el.

Nu controlăm aceste cookie-uri de la terți și nici informațiile pe care le-ar putea colecta, așa încât te rugăm să consulți politica acelor furnizori dacă vrei să afli mai multe. Deoarece este vorba despre site-uri operate de alte persoane, cookie-urile care permit plasarea conținutului lor pe https://www.technomarket.ro/ provin de la operatorii lor, și nu de la noi. Este posibil ca terții să folosească cookie-uri pentru propriile scopuri. Pentru informații despre aceste cookie-uri de la terți, te rugăm să consulți politicile lor privind cookie-urile.

Google. Ca exemplu, cookie-urile Google creează statistici privind utilizarea site-ului; ajută la autentificarea utilizatorilor, prevenind utilizarea frauduloasă a datelor de autentificare și protejează datele utilizatorilor de accesul neautorizat; ajută Google să rețină (printr-un ID unic acordat de Google) preferințele tale și alte informații, cum ar fi limba preferată de afișare a site-ului (de exemplu, româna); ajută Google să ofere reclame adaptate preferințelor.

Google Analytics. Google Analytics este un instrument web de analizare care urmărește și raportează modul în care https://www.technomarket.ro/ este folosit, ajutându-ne să îl îmbunătățim. Cookie-urile Google Anaylitcs colectează informații privind numărul de vizitatori ai site-ului, paginile vizitate, timpul petrecut pe site. Aceste informații sunt colectate în formă anonimă (agregată), fără referire la identitatea ta. Aceste cookie-uri ne oferă informații anonime despre ce faci pe https://www.technomarket.ro/ și cum ai ajuns la el. Ele ne permit, de asemenea, să cunoaștem problemele pe care vizitatorii le-ar putea întâmpina atunci când încearcă să acceseze https://www.technomarket.ro/

Youtube. Dacă pe https://www.technomarket.ro/ sunt postate clipuri video prin intermediul Youtube, Youtube își va plasa cookie-urile pe dispozitivul tău atunci când ai apăsat Play. Cookie-urile Youtube de pe https://www.technomarket.ro/ înregistrează informații statistice anonime – spre exemplu, cu privire la numărul de vizualizări ale unui clip video și setările utilizate pentru vizualizarea acestuia; rețin preferințelor tale pentru a putea să îți afișeze conținut relevant celui vizualizat anterior sau reclame în cadrul unui clip Youtube plasat pe https://www.technomarket.ro/.

Cum pot să dezactivez cookie-urile?

Este posibilă setarea din browser pentru a nu mai fi acceptate cookie-urile. De asemenea, browser-ul poate fi setat astfel încât să accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Accesează opţiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Blocarea modulelor cookies poate să conducă la afișarea incorectă a unor pagini de Internet.

Internet Explorer:

Deschide Internet Explorer.

Fă click pe butonul Instrumente, apoi pe Opțiuni Internet.

Fă click pe fila Confidențialitate, apoi, sub Setări, mută glisorul în partea de sus pentru a bloca toate modulele cookie sau în partea de jos, pentru a permite toate modulele cookie, apoi fă click pe OK.

Firefox:

În partea de sus a ferestrei Firefox, click pe butonul Firefox (meniul Unelte în Windows XP) și apoi click pe Opțiuni.

Selectează panoul Confidențialitate

Click pe Folosiți setări personalizate pentru istoric

Bifează căsuța Acceptă cookie-uri de la site-uri pentru activarea cookie-urilor şi debifeaz-o pentru dezactivarea acestora

Click pe OK pentru a închide fereastra Opțiuni

Chrome:

Click pe meniul Chrome menu în bara de instrumente a browser-ului

Selectează Setări

Click pe Afişaţi setările avansate

În secțiunea Confidențialitate, click pe butonul Setări privind conținutul

Safari:

Alege Preference din meniul Safari, apoi click pe Privacy

În secțiunea Block cookies, specifică dacă Safari acceptă cookies din partea site-urilor

Dacă dorești să afli ce site-uri stochează cookies în computerul tău, dă click pe Details

Vreau să știu mai multe despre cookie-uri

Dacă dorești să afli mai multe despre cookie-uri în general, inclusiv modul în care le poți dezactiva sau șterge, o sursă utilă este site-ul www.allaboutcookies.org

Dacă dorești să afli mai multe despre cookie-urile noastre de pe acest site (cookie-uri proprii), ne poți întreba oricând la detaliile noastre de contact de mai jos.

Dacă ești interesat(ă) de cookie-urile terților plasate pe acest site, te rugăm să vezi secțiunea de mai sus sau, după caz, să contactezi entitățile cărora acele cookie-uri le aparțin.

În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului web.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Pentru a ști tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internet-cookies/

Detaliile noastre de contact

Dacă ai orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la cookie-urile de pe acest site, te rugăm să nu eziți să ne contactezi la email: office@technomarket.ro, tel. +40734710617

Regulamentul nr. 679/2016 la Art. 77: Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere prevede: (1) “Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.”

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritate publică, autonomă şi independentă, cu personalitate juridică, iar atribuțiile sunt reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului din  27 aprilie 2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și prin  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

7. PARTAJAREA ARTICOLELOR

a.Dacă utilizatorul doreşte să utilizeze serviciul nostru de partajare informându-şi un contact în legătură cu site-ul sau newsletterul nostru, Technomarket Communication SRL nu va cere adresa de e-mail a destinatarului şi nici cea a expeditorului. TECHNOMARKET.RO nu stochează această informaţie întrucât acţiunea se petrece în cadrul aplicaţiei de e-mail a expeditorului, Technomarket Communication SRL neavand acces la conturile dumneavoastră de corespondenţă indiferent de natura lor.

8. OPŢIUNEA DE DEZABONARE

a.Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la www.technomarket.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conţinut în e-mail. Dezabonarea la newsletter se poate face prin intermediul link-ului din subsolul newsletterului. Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://www.technomarket.ro/politica-de-confidentialitate.

9. SECURITATE

a.Technomarket Communication SRL adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Formularele de abonare la newsletter-ul www.technomarket.ro necesită introducerea unor date personale (de exemplu, numărul de telefon mobil), care vor fi protejate. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://www.technomarket.ro/politica-de-confidentialitate.

10. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de TECHNOMARKET.RO şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b. TECHNOMARKET.RO nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către TECHNOMARKET.RO prin intermediul adresei de e-mail redactia@technomarket.ro.

c. TECHNOMARKET.RO şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. TECHNOMARKET.RO îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi TECHNOMARKET.RO face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

d. Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea Technomarket Communication SRL, să exonereze de răspundere www.technomarket.ro şi Technomarket Communication SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

e. TECHNOMARKET.RO îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

Log files:

Utilizăm adresele IP pentru a analiza tendinţe, a administra site-ul, a urmări mişcările utilizatorilor şi a aduna informaţii demografice pentru uzul intern. Adresele IP nu au nicio legătură cu informaţiile personale. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://www.technomarket.ro/politica-de-confidentialitate.

11. ACTUALIZARE

a.Aceste Condiţii de Confidenţialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către TECHNOMARKET.RO Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite TECHNOMARKET.RO

Cea mai recentă actualizare a acestor Termenii şi Condiţii de Utilizare a avut loc la data de 23.08.2022.