Walter și Vargus își unesc forțele în România
martie 29, 2021
Scule monobloc de rotaţie
aprilie 7, 2021
 

Viitorul profesiilor din sectorul manufactură și inginerieCompetenţele necesare în 2030 în domeniul „manufactură și inginerie”

Primele trei tendinţe cele mai probabile pentru domeniul manufactură și inginerie în 2030 sunt creșterea cererii pentru competenţe de colaborare, customizarea și personalizarea producţiei și tranziţia la modele de afaceri sustenabile, circulare.

Aceste tendinţe principale au fost identificate în cadrul studiului Future Skills 2.0 for the 2020s: A New Hope, finalizat în decembrie 2020, care a urmărit să identifice tehnologiile viitoare și modelele de afaceri care vor influenţa cererea de pe piaţa forţei de muncă în următorii 10 ani, precum și abilităţile pentru care cererea va fi în creștere în 7 sectoare ale economiei.

Studiul a fost realizat de WorldSkills Russia și Global Education Futures în colaborare cu WorldSkills International și a inclus un sondaj la scară largă și 17 sesiuni de previziune cu peste 800 de experţi, dintre care peste 100 din domeniul manufactură și inginerie.

Tabelul de mai jos, extras din studiu, prezintă topul factorilor care vor influenţa cererea de forţă de muncă din domeniul manufactură și inginerie în anul 2030, precum și topul competenţelor/rolurilor din domeniu. Nu există o legătură directă între factorul și competenţa/rolul de pe același nivel.
Schimbări necesare pentru a răspunde tendinţelor de mai sus

Autorii studiului Future Skills 2.0 for the 2020s: A New Hope recomandă următoarele:

 • Upskilling & reskilling pentru Industria 4.0

  – cooperare între furnizorii de formare profesională și industrie pentru a se asigura că formarea profesională este relevantă pentru cerinţele locurilor de muncă

  – strategii de recalificare pentru pentru cei cu calificări în munci manuale, deoarece acestea sunt înlocuite de automatizări

  – crearea de noi roluri care se adresează tehnologiilor digitale și care le maximizează eficienţa. Forţa de muncă existentă poate fi instruită pentru roluri noi ca cea de Robot Controller.

 • Spaţii de învăţare virtuale ‐ AR / VR pentru a simula mediul de lucru din fabrică, ce pot fi folosite inclusiv în scop autodidact.

 • Instruire axată pe rezolvarea problemelor de mediu și de sănătate; integrarea domeniului manufactură și inginerie cu diverse sectoare (educaţie, consumatori, comunităţi locale etc.).

 • Mecanisme pentru transfer global de tehnologie / inovare deschisă / schimb de practici înţelepte. Esenţial la nivel global pentru domeniul manufactură și tehnologie este că „a patra revoluţie industrială prin care trecem acum este influenţată și dezvoltată și de economiile emergente ‐ nu doar de giganţii / corporaţiile tehnologice”.

 • În funcţie de scara necesară, externalizarea poate fi cea mai bună cale pentru a îndeplini anumite roluri specializate, extrem de tehnice (de exemplu, Știinţa datelor).

 • Investiţii în tinerii talentaţi, cu competenţe digitale, prin parteneriate între companii și instituţii de învăţământ.

WordSkills Romania ‐ un partner în pregătirea pentru viitorul profesiilor

Fundaţia WorldSkills România este o organizaţie non‐profit, parte a mișcărilor internaţionale și europene WorldSkills, iar în România poate fi catalizatorul relaţiei dintre companii și instituţii de învăţământ în pregătirea pentru viitorul profesiilor. Fundaţia WorldSkills Romania (WSRO) susţine performanţa profesională în rândul tinerilor, pentru succesul personal și dezvoltarea României prin:

 • promovarea excelenţei în domeniul profesional;

 • oferirea de experienţe de învăţare relevante în diverse domeniii profesionale;

 • facilitarea colaborării între diversele organizaţii implicate în sprijinirea orientării, formării, integrării și dezvoltării profesionale a tinerilor, pentru o mai bună corelare între sistemul de educaţie și piaţa muncii.

Viziunea WorldSkills Romania este ca fiecare tânăr să își descopere și dezvolte potenţialul profesional, contribuind astfel la o lume mai bună. WSRO oferă oportunităţi variate prin care tinerii să își descopere aptitudinile, înclinaţiile, pasiunile și să își dezvolte abilităţi, atitudini și cunoștinţe, astfel încât, prin activitatea lor profesională, să contribuie la o lume mai bună. WSRO dezvoltă aceste oportunităţi colaborând cu alte organizaţii, rolul său fiind de:

 • creator de experienţe de învăţare în domeniul profesional atât pentru tineri cât și pentru cei care‐i sprijină pe aceștia să‐și descopere și valorifice potenţialul;

 • conector și facilitator al colaborării între organizaţiile care pot contribui la descoperirea și dezvoltarea potenţialului tinerilor;

 • promotor al bunelor practici în domeniul formării, integrării și dezvoltării profesionale a tinerilor. Fundaţia WorldSkills Romania folosește activ datele furnizate de studiul Future Skills 2.0 for the 2020s: A New Hope în dezvoltarea de programe și proiecte adresate tinerilor, elevilor și profesorilor din liceele tehnologice, studenţilor și universităţilor tehnice, precum și companiilor care doresc să se adapteze cu mai mare ușurinţă la schimbările rapide prin cooperarea cu instituţii de învăţământ.

În cadrul olimpiadelor WorldSkills se concurează în peste 50 de profesii din 6 ramuri:

 • manufactură și inginerie

 • tehnologia construcţiilor

 • tehnologia comunicaţiilor și a informaţiei

 • transporturi și logistică

 • arte creative

 • servicii sociale și personale

Olimpiadele WorldSkills de profesii pun în evidenţă avantajele formării profesionale și parteneriatele de succes dintre companii și fornizorii de formare profesională. În ramura manufactură și inginerie, Fundaţia WorldSkills Romania este mandatată de Ministerul Educaţiei să constituie delegaţia României pentru Olimpiada Europeană de Profesii EuroSkills Graz 2021, Olimpiada Internaţională de Profesii Shanghai 2022, în următoarele profesii:
 • Frezare CNC

 • Strunjire CNC

 • Construcţii metalice

 • Electronică

 • Control industrial

 • Construcţie de mașini

 • Inginerie CAD
 • Mecatronică

 • Roboţi mobili

 • Polimecanică și automatizări

 • Prototipare

 • Tehnologia prelucrării tablelor

 • Sudură
Pentru EuroSkills Graz 2021, WorldSkills România pregătește delegaţia României de Mecatronică, alături de compania Festo și de Universitatea Transilvania din Brașov. Mai mult, în 2021, alături de compania Hofag Engineering și de 14 licee de profil, Fundaţia WorldSkills România dezvoltă 14 Centre de Excelenţă în Proiectarea Asistată de Calculator. Fundaţia WorldSkills România invită alţi factori interesaţi: elevi, studenţi, profesori, profesioniști, companii, patronate, sindicate să se alăture parteneriatelor construite deja cu Ministerul Educaţiei, companii și instituţii educaţionale, în clădirea unui ecosistem naţional de formare a viitorilor ingineri și tehnicieni ai ţării, precum și pentru obţinerea de rezultate bune la olimpiadele de profesii.